Verklarende nota bewindvoering + samenvatting beschermmaatregelen

Volledige Titel: 

Verklarende nota bewindvoering + samenvatting beschermmaatregelen

Korte omschrijving: 

De bedoeling van deze tekst is een kort overzicht te geven van enkele belangrijke elementen aan
diegenen die een bewindvoering willen vragen en hen op bondige wijze wegwijs te maken in de
daarvoor te volgen stappen. Diegene die als bewindvoerder wordt aangesteld, zal uiteraard voor
een goede uitoefening van het bewind, over meer gegevens moeten beschikken dan hetgeen
hieronder wordt uiteengezet.

Doelgroep: 
voor Turkse ouders die een kind hebben met een (verstandelijke) beperking
Uitgegeven door: 
Stad Gent - Dienst Regie Samenleven en Welzijn

Vragen, suggesties of aanpassingen?

Hebt u vragen of opmerkingen over deze vertaling?
Wenst u aanpassingen aan een invulfiche op maat van uw dienst?
U kunt ons bereiken via vertaalaanvragen@in-gent.be of op 09/ 235 29 60